Ostrzeżenie – złośliwe oprogramowanie na smartfony

 

04.2016.

Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nasilającymi się atakami na użytkowników smartfonów z systemem Android.

W ostatnim okresie odnotowano nowe kampanie rozsyłania wiadomości SMS mających na celu infekcję smartfona złośliwym oprogramowaniem. Osoba, która odebrała SMS i kliknęła na link faktycznie instaluje złośliwe oprogramowanie. Po kliknięciu na link przesłany w wiadomości SMS, otwierana jest strona prezentująca instrukcję instalacji oprogramowania (w szczególności, wykonania w telefonie zmiany opcji umożliwiającej instalację z niezaufanych źródeł). W celu wzbudzenia większego zaufania i uwiarygodnienia oprogramowania, cyberprzestępcy prezentują również producenta smartfona i wyświetlają odpowiednie logo. Zadaniem trojana zainstalowanego w systemie Android jest jego uaktywnienie w momencie korzystania przez użytkownika telefonu z aplikacji bankowości mobilnej i wygenerowanie specjalnego okna z prośbą o podanie loginu i hasła. Lista aplikacji, na które reaguje trojan została zawarta w jego pliku konfiguracyjnym i obecnie dotyczy 68 aplikacji różnych instytucji finansowych, w tym polskich banków.

Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich przestrzega użytkowników smartfonów z systemów Android przed pobieraniem i uruchamianiem aplikacji pochodzących z niezaufanego źródła.

Należy mieć na uwadze, że treści SMS pochodzących od nieznanych nadawców mogą nakłaniać do podejmowania określonych działań takich jak klikanie na linki w nich zawarte, a otwarcie odnośnika prowadzącego do niebezpiecznej treści może skutkować zainfekowaniem smartfona i w konsekwencji utratą nad nim kontroli.

Użytkowników bankowych aplikacji mobilnych uczula się na wszystkie nietypowe komunikaty i prośby generowane w telefonie komórkowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z infolinią danego banku.

Szczegółowe informacje o zagrożeniu znajdują się na stronie Związku Banków Polskich pod adresem http://46.248.165.254/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci