Rachunek Walutowy

 

Charakterystyka

  • Rachunek bieżący/pomocniczy prowadzony w EUR, USD lub GBP, płatny na każde żądanie
  • Służy do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością rolniczą
  • Zarządzanie finansami w dowolnym miejscu i czasie poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking, Internet Banking dla Firm)
  • Realizacja przelewów zagranicznych w walucie, w której prowadzony jest rachunek

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • Możliwość dokonywania wpłat i wypłat w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (w walucie polskiej oraz wymienialnej uwzględnianej w tabeli walut)
  • dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny) oraz Internet Banking dla Firm

Jak otworzyć konto

Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w Banku wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku. Klient podpisuje umowę o prowadzenie rachunku oraz składa podpis na karcie wzorów podpisów.

Oprocentowanie

  • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także