Konto Agro Biznes

 

Charakterystyka

 • Rachunek bieżący skierowany do Klientów prowadzących działalność rolniczą
 • Zarządzanie finansami gospodarstw rolnych w dowolnym miejscu i czasie poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking, Internet Banking dla Firm) oraz karty debetowe
 • Realizacja stałych zleceń i poleceń zapłaty
 • SMS-owa i telefoniczna informacja o wysokości salda i obrotach na rachunku
 • Możliwość realizacji przelewów w mechanizmie Split Payment (więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności Split Payment)

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • Możliwość założenia rachunku pomocniczego
 • 0 zł za użytkowanie Internet Banking
 • Dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny), Internet Banking dla Firm
 • Internet Banking dla Firm – zwiększone bezpieczeństwo dwustopniowego systemu wprowadzania i akceptacji przelewów, możliwość autoryzacji tokenem
 • Wygoda
 • 0 zł za obsługę karty debetowej z funkcją zbliżeniową lub karty debetowej bez funkcji zbliżeniowej – do wyboru
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Banku oraz sieci SGB i BPS (ponad 4000 bankomatów w całej Polsce)
 • Wypłata gotówki w punktach handlowo-usługowych za pomocą usługi cash back
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w Placówce Banku
 • Szybkie płatności Express Elixir oraz SORBNET
 • Usługa doładowania telefonu na kartę
 • Możliwość uzyskania limitu kredytowego w rachunku
 • Usługi płatności masowych

Jak otworzyć konto

Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w Banku wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku oraz dokumentów: nakazu płatniczego za bieżący rok podatkowy wystawionego przez gminę oraz zaświadczenia o nadaniu NIP (dotyczy rolników zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług i/lub wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej) lub wskazaniu numeru PESEL (dotyczy rolników ryczałtowych). Następnie zostaje podpisana umowa o prowadzenie rachunku, a Klient składa podpis na karcie wzorów podpisów.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także