Sm@rt wypłata

 

Charakterystyka

 • Dodatkowa funkcjonalność udostępniana Klientom w bankomatach BS
 • Polega na możliwości realizacji wypłaty gotówki z bankomatów BS bez fizycznego wykorzystania karty płatniczej
 • Maksymalna kwota jednorazowej transakcji wykonanej za pomocą Sm@rt wypłaty:
  – 500,00 zł – dla transakcji zleconych dysponentowi w placówce BS
  – 200,00 zł – dla transakcji zleconych przez Klienta za pomocą Internet Bankingu, w tym w wersji mobilnej

Korzyści

 • Realizacja jednorazowych zleceń wypłat gotówki z bankomatów BS bez wykorzystania karty
 • Wypłata środków z rachunku w awaryjnych sytuacjach, gdy karty płatnicze nie są obsługiwane (np. awaria zewnętrznego systemu autoryzacji lub awaria terminala płatniczego w sklepie)
 • Wypłata gotówki z bankomatów BS gdy karta zostanie zablokowana lub gdy Klient nie ma przy sobie karty
 • Szybkie przekazanie środków wskazanemu odbiorcy na odległość (tzw. elektroniczny czek)

Co zrobić, aby skorzystać z usługi

 • Dyspozycję Sm@rt wypłaty Klient Banku składa w dowolnej Placówce lub za pomocą Internet Bankingu
 • W dyspozycji wskazuje kwotę i numer telefonu, na który przesłany zostanie sms-em unikalny Sm@rt kod. Kod jest ważny przez 30 minut od jego wygenerowania
 • Odbiór gotówki następuje po wpisaniu Sm@rt kodu w dowolnym bankomacie BS Białystok

Opłaty i prowizje związane z usługą

Usługa jest całkowicie bezpłatna