Bezpieczny Pakiet Korzyści

 

Klienci indywidualni:

 • Dotyczy produktów kredytowych niezabezpieczonych hipotecznie zarówno o charakterze odnawialnym :
  – Kredyt odnawialny w ROR
  oraz o charakterze nieodnawialnym :
  – Kredyt gotówkowy, kredyt gotówkowy sezonowy, kredyt na zakup pojazdów (w tym EKO Kredyt), kredyt konsolidacyjny, kredyt mieszkaniowy (w tym EKO Kredyt)
 • Kwota kredytu do 100.000 zł (z wyjątkiem kredytu sezonowego – do kwoty 20.000 zł)
 • W pakiecie z ubezpieczeniem Generali „Życie Komfort”

Więcej informacji tutaj

Firmy i instytucje:

 • Dotyczy produktów kredytowych zarówno o charakterze odnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym
  oraz o charakterze nieodnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, Kredyt na cele inwestycyjne, w tym EKO Kredyt
 • Kwota kredytu do 100.000 zł
 • W pakiecie z ubezpieczeniem Generali „Życie Komfort”
 • Skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych

Więcej informacji tutaj

Gospodarstwa rolne:

 • Dotyczy produktów kredytowych zarówno o charakterze odnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w Rachunku Bieżącym
  oraz o charakterze nieodnawialnym :
  – Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, Kredyt na cele inwestycyjne (w tym AGRO Inwestycyjny, EKO Kredyt)
 • Kwota kredytu do 100.000 zł
 • W pakiecie z ubezpieczeniem Generali „Życie Komfort”

Więcej informacji tutaj