Złóż wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ w naszej bankowości internetowej

 
2024-07-03


Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie!

Wniosek można złożyć za pośrednictwem:
• aplikacji mZUS;
• portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;
• portalu Emp@tia;
• bankowości elektronicznej naszego Banku.


Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej?
1. Przygotuj dane dziecka (PESEL, nazwę i adres szkoły).
2. Zaloguj się do usługi Internet Banking.
3. Wybierz zakładkę Świadczenia.
4. Wypełnij wniosek.
5. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry Start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
6. Po przekazaniu przez Bank wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.


Od momentu, kiedy otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry Start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry Start przejmuje ZUS.


Kiedy otrzymasz wsparcie?

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2024 r. Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie wypłacimy w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.


Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia?
Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, wydana zostanie decyzja odmowna w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/rodzina/dobry-start