Zmiany w Taryfie opłat i prowizji

 
2017-04-28

Informujemy, że z dniem 01.07.2017r. wprowadzone zostaną zmiany do „Taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Białymstoku”. Modyfikacje dotyczą niektórych opłat i prowizji związanych z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Poniżej prezentujemy zestawienie zmian oraz tekst jednolity Taryfy: