Zmiany w ustawie o usługach płatniczych

 
2018-08-08

W związku ze zmianą Ustawy o usługach płatniczych informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018r. zmianie ulegają niektóre zapisy „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, „Taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Białymstoku” oraz „Tabeli oprocentowania depozytów”.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do oferty Banku Podstawowego rachunku płatniczego, ujednolicenia nazewnictwa zgodnie z tzw. wykazem usług reprezentatywnych oraz poprawek stylistycznych i redakcyjnych.

Zmiany nie dotyczą wysokości oprocentowania depozytów oraz stawek prowizji i opłat.