Kredyt ekologiczny

 

Charakterystyka

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.
 
Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.
 
Dokumentacja niezbędna przy ubieganiu się o premię ekologiczną udostępniona jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.
 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na podstawie uchwały Zarządu Banku w sprawie oprocentowania kredytów dla klientów banku.
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK.

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.
Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także