Kredyty dla JST

 

Charakterystyka

Kredyt obrotowy (nieodnawialny i odnawialny, w tym także kredyt w rachunku bieżącym) lub inwestycyjny przeznaczony na pokrycie niedoboru budżetowego, planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Korzyści

  • indywidualnie ustalane warunki kredytowania
  • elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od bieżących potrzeb JST
  • wygodny sposób spłaty – kredyt spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach w zależności od specyfiki JST, natomiast w przypadku kredytu w rachunku bieżącym każdy wpływ środków na rachunek bieżący automatycznie zmniejsza zadłużenie, powodując jednocześnie odnowienie się limitu o kwotę dokonanej spłaty

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także