Lokaty standardowe w PLN z oprocentowaniem stałym

 

Charakterystyka

  • Lokaty terminowe standardowe dedykowane są Klientom instytucjonalnym
  • Dostępne terminy: 3, 7, 14 dni oraz 1 i 3 miesiące
  • Odsetki dopisywane są w dniu upływu zadeklarowanego terminu
  • Kwota minimalna lokaty zakładanej w Placówce: 5 000 zł
  • Kwota minimalna lokaty zakładanej w Internet Banking, Internet Banking dla Firm : 10 000 zł
  • Lokaty odnawialne

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • W przypadku wycofania środków przed upływem terminu umownego, Bank wypłaca odsetki według obowiązującej stopy procentowej dla zerwanych depozytów
  • oprocentowanie lokat wnoszonych w wyższych kwotach może być negocjowane (dotyczy lokat zakładanych w Placówce)

Jak otworzyć lokatę?

Lokatę można otworzyć w Placówce Banku oraz przez Internet Banking, Internet Banking dla Firm.

Oprocentowanie

Lokaty zakładane w Placówkach Banku, IB, IB dla Firm od 01.06.2020 r.:

Termin Oprocentowanie
3 dni 0,01%
7 dni 0,02%
14 dni 0,03%
1 miesiąc 0,05%
3 miesiące 0,10%

Sprawdź także