Lokaty walutowe

 

Charakterystyka

  • Lokaty dla Klientów instytucjonalnych
  • Dostępne terminy: 1, 3 i 6 miesięcy
  • Kwota minimalna 500 EUR lub 500 USD
  • Lokaty odnawialne

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • Możliwość lokowania środków w walucie

Jak otworzyć lokatę?

Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku.

Oprocentowanie

Rodzaj lokaty USD EUR
1 miesięczne 0,05% 0,00%
3 miesięczne 0,10% 0,03%
6 miesięczne 0,15% 0,05%

Oprocentowanie stałe, dla lokat zakładanych od 01.01.2021 r.

 

Sprawdź także