Kredyt inwestycyjny UNIKREDYT

 

Charakterystyka

 • Kredyt celowy pozwalający zrealizować inwestycje zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, powiązane z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych
 • Pomaga zachować płynność finansową gospodarstwa przy realizacji planowanych inwestycji, stanowiąc doskonałe uzupełnienie angażowanych środków własnych

Korzyści

 • Długoterminowe finansowanie inwestycji w rozwój gospodarstwa powiązanych ze wsparciem ze środków unijnych
 • Możliwość uzyskania współfinansowania do 80% wartości planowanych nakładów inwestycyjnych
 • Możliwość współfinansowania wiązki różnych celów o charakterze inwestycyjnym jednocześnie
 • Niski, negocjowany wkład własny
 • Możliwość wystawienia promesy kredytowej
 • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności
 • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość ustalenia wysokości i terminu spłaty raty kapitałowej pod przewidywane do otrzymania dofinansowanie
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od potrzeb wynikających z terminarza inwestycji
 • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także