Kredyt obrotowy

 

Charakterystyka

  • Kredyt nieodnawialny, podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach
  • Idealne rozwiązanie na finansowanie sezonowych, doraźnych wydatków, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego
  • Udzielany na okres nawet do 3 lat

 

Korzyści

  • Dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup towarów, surowców, materiałów i usług, realizację kontraktów, czy też inne cele związane z bieżącą działalnością gospodarstwa
  • Większa elastyczność właściciela w kierowaniu działalnością gospodarstwa
  • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od bieżących potrzeb gospodarstwa
  • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
  • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności
  • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
  • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu

Jak skorzystać

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także