Kredyt obrotowy

 

Charakterystyka

 • Kredyt nieodnawialny, podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach
 • Idealne rozwiązanie na finansowanie sezonowych, doraźnych wydatków, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego
 • Udzielany na okres nawet do 3 lat

Korzyści

 • Dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup towarów, surowców, materiałów i usług, realizację kontraktów, czy też inne cele związane z bieżącą działalnością gospodarstwa
 • Większa elastyczność właściciela w kierowaniu działalnością gospodarstwa
 • Elastyczność w zarządzaniu środkami – wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w zależności od bieżących potrzeb gospodarstwa
 • Wykorzystanie w formie gotówkowej i/lub bezgotówkowej
 • Elastyczność w sposobie spłaty – kredyt spłacany jednorazowo lub w dogodnych ratach w zależności od specyfiki prowadzonej działalności
 • Możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu
 • Możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME (więcej o gwarancji BGK).

Jak skorzystać

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także