Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR

 

Charakterystyka

Kredyt przeznaczony jest m.in. na:

  • Budowę, remont, modernizację lub zakup budynków służących do produkcji rolnej
  • Zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności
  • Zakup użytków rolnych
  • Zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich
  • Budowę ujęć wody
  • Wyposażenie pastwisk

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Sprawdź także