Lokaty standardowe w PLN z oprocentowaniem zmiennym

 

Charakterystyka

  • Lokaty dedykowane są dla rolników
  • Dostępne terminy: 6 i 12 miesięcy
  • Kwota minimalna 5000 zł
  • Lokaty odnawialne

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • W przypadku wycofania środków przed upływem terminu umownego, Bank wypłaca odsetki według obowiązującej stopy procentowej dla zerwanych depozytów
  • Oprocentowanie lokat wnoszonych w wyższych kwotach może być negocjowane

Jak otworzyć lokatę?

Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne:

Termin Oprocentowanie
6 miesięcy 0,70%
12 miesięcy

1,00%

Sprawdź także