Lokaty walutowe

 

Charakterystyka

  • Lokaty dedykowane rolnikom
  • Dostępne terminy: 1, 3 i 6 miesięcy
  • Kwota minimalna 500 EUR lub 500 USD
  • Lokaty odnawialne

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • Możliwość lokowania środków w walucie

Jak otworzyć lokatę?

Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe, dla lokat zakładanych od 22.09.2022r.

Rodzaj lokaty

USD EUR
1 miesięczne 1,50% 0,20%
3 miesięczne 2,00% 0,50%
6 miesięczne 3,00% 1,00%

Sprawdź także