Karty chargé – wycofane z oferty od dnia 01.01.2021 r.

 

Charakterystyka

 • Karty organizacji płatniczej MasterCard
 • Karty bez funkcji zbliżeniowej
 • Wydawane na 2 lata, po których następuje automatyczne wznowienie karty
 • Konieczność posiadania przez Klienta rachunku bieżącego, z którego dokonywana będzie spłata zadłużenia (w cyklu miesięcznym)
 • Spłata zadłużenia następuje w 3 dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego
 • Użytkownik karty może dokonywać transakcji w ramach przyznanego przez Bank i dostępnego miesięcznego limitu kredytowego, z uwzględnieniem limitów dziennych
 • Transakcje dokonywane kartą ewidencjonowane są na odrębnym rachunku, dedykowanym dla karty chargé
 • Limit kredytowy przyznawany jest wnioskodawcy na podstawie dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej
 • Możliwość wydania karty głównej i karty dodatkowej
 • Cykl rozliczeniowy równoznaczny jest z miesiącem kalendarzowym

Korzyści

 • Odnawialny, nieoprocentowany kredyt do wykorzystania w cyklu miesięcznym
 • Możliwość otrzymania przez klienta karty typu „Gold”; dodatkowe ubezpieczenie karty typu „Gold”
 • Brak miesięcznych opłat za użytkowanie karty (jedyna opłata to 1% za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki)
 • Możliwość dokonywania płatności w sklepach wyposażonych w terminale POS
 • Możliwość dokonywania płatności przez Internet Usługa 3D-Secure – dodatkowe zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych przez Internet
 • Dodatkowe bezpieczeństwo poprzez ustanowienie limitów dziennych transakcji
 • Zastrzeżenia karty można dokonać bezpośrednio w Placówce Banku, telefonicznie, w Internet Banking lub w Aplikacji Mobilnej Nasz Bank

       Numery telefonów do bezpośredniego zastrzegania kart:

  • z kraju: 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy: +48 61 647 28 46 ( opłata zgodna z taryfą operatora)
 •  Przy telefonicznym zastrzeganiu kart należy podać następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia
  • Adres
  • Nazwisko panieńskie matki
  • Numer karty (nie jest wymagany)

      Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl

 

Jak otrzymać kartę

Aby skorzystać z karty należy wypełnić wniosek ze wskazaniem limitu kredytowego.

Po przeprowadzonej przez Bank ocenie zdolności kredytowej, następuje podpisanie umowy o kartę chargé oraz ustalenie dziennych limitów transakcji.

Ostatnim etapem jest aktywacja karty. Aktywacji karty można dokonać telefonicznie (dzwoniąc na wskazany w przesyłce numer telefonu) lub w Placówce Banku.

Standardowe limity

Standardowe limity dotyczące kart charge:

 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotówkowych 3 000,00 PLN
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych  10 000,00 PLN
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji internetowych 10 000,00 PLN
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji MOTO (zamówienia dokonywane drogą telefoniczną lub mailową)  10 000,00 PLN

Sprawdź także