EKO Kredyt mieszkaniowy

 

Charakterystyka

EKO Kredyt na cele mieszkaniowe – finansowanie przedsięwzięć proekologicznych

 • Kredyt celowy o charakterze nieodnawialnym – podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach

 • Idealne rozwiązanie na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć proekologicznych

 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od wartości przedsięwzięcia – możliwość sfinansowania do 100% nakładów na inwestycję

 • Konieczność udokumentowania co najmniej 80% wykorzystanych środków z kredytu

 • Środki z kredytu, w szczególności mogą być przeznaczone na:

  • zakup / budowę budynku (lokalu) pasywnego /energooszczędnego

  • kolektory słoneczne

  • pompy ciepła i/lub rekuperatory

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

  • przydomowe instalacje wiatrowe

  • przydomowe instalacje fotowoltaiczne

  • systemy dociepleń budynków (termomodernizacja)

  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne

  • wymianę pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest (tzw. eternit)

  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych

  • przydomowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych (w tym studnie głębinowe)

  • przydomowe systemy odzysku/ zagospodarowania wody deszczowej

  • modernizację instalacji CO oraz zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki)

  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

  • audyt energetyczny

  • inne przedsięwzięcia proekologiczne

Korzyści

 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku

 • Możliwość współfinansowania wiązki różnych celów proekologicznych jednocześnie

 • Możliwość refinansowania udokumentowanych wydatków poniesionych na cele proekologiczne w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 • Swobodny dostęp do środków – możliwość wypłaty kredytu gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek zgodnie z harmonogramem inwestycji

 • Wygodny sposób spłaty – możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia spłaty kredytu

 • Atrakcyjne oprocentowanie wg stałej, zmiennej lub stanowiącej połączenie obu rodzajów stopy procentowej

 • Możliwość wykorzystania środków z kredytu jako źródła współfinansowania przedsięwzięć objętych dotacją:

  • w ramach programu „Czyste powietrze” – dofinansowanie można otrzymać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program pomaga też w przeprowadzeniu towarzyszących prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegóły programu TUTAJ.

Jak skorzystać

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie zmienne

Kredyt mieszkaniowy „EKO Kredyt” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,3495% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 270 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 7,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 2,00 p.p.); 240 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 125,00 zł; całkowity koszt kredytu 216 800,79 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 213 385,79 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 2 430,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 486 800,79 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie zmienne

Kredyt mieszkaniowy „EKO Kredyt” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,3185% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 270 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 7,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 2,00 p.p.); równa rata miesięczna 2 236,59 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt kredytu 270 069,81 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 266 654,81 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 430,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 540 069,81 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie okresowo – stałe

Kredyt mieszkaniowy „EKO Kredyt” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,1131% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 270 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 2,00 p.p.); 240 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 125,00 zł; całkowity koszt kredytu 212 323,73 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 208 908,73 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 430,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 482 323,73 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie okresowo – stałe

Kredyt mieszkaniowy „EKO Kredyt” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,1057% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 270 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 2,00 p.p.); równa rata miesięczna 2 175,10 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt kredytu 264 047,17 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 260 632,17 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 430,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 534 047,17 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

Sprawdź także