EKO Kredyt mieszkaniowy

 

Charakterystyka

EKO Kredyt na cele mieszkaniowe – finansowanie przedsięwzięć proekologicznych

 • Kredyt celowy o charakterze nieodnawialnym – podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach

 • Idealne rozwiązanie na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć proekologicznych

 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od wartości przedsięwzięcia – możliwość sfinansowania do 100% nakładów na inwestycję

 • Konieczność udokumentowania co najmniej 80% wykorzystanych środków z kredytu

 • Środki z kredytu, w szczególności mogą być przeznaczone na:

  • zakup / budowę budynku (lokalu) pasywnego /energooszczędnego

  • kolektory słoneczne

  • pompy ciepła i/lub rekuperatory

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

  • przydomowe instalacje wiatrowe

  • przydomowe instalacje fotowoltaiczne

  • systemy dociepleń budynków (termomodernizacja)

  • okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne

  • wymianę pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest (tzw. eternit)

  • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych

  • przydomowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych (w tym studnie głębinowe)

  • przydomowe systemy odzysku/ zagospodarowania wody deszczowej

  • modernizację instalacji CO oraz zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą, w tym kominki)

  • przyłącze do miejskiej sieci cieplnej

  • audyt energetyczny

  • inne przedsięwzięcia proekologiczne

Korzyści

 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku

 • Możliwość współfinansowania wiązki różnych celów proekologicznych jednocześnie

 • Możliwość refinansowania udokumentowanych wydatków poniesionych na cele proekologiczne w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 • Swobodny dostęp do środków – możliwość wypłaty kredytu gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek zgodnie z harmonogramem inwestycji

 • Wygodny sposób spłaty – możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

 • Indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia spłaty kredytu

 • Atrakcyjne oprocentowanie wg stałej, zmiennej lub stanowiącej połączenie obu rodzajów stopy procentowej

 • Możliwość wykorzystania środków z kredytu jako źródła współfinansowania przedsięwzięć objętych dotacją:

  • w ramach programu „Czyste powietrze” – dofinansowanie można otrzymać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program pomaga też w przeprowadzeniu towarzyszących prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegóły programu TUTAJ.

  • w ramach programu „Mój Prąd” – możliwe jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW dla gospodarstw domowych. Szczegóły programu TUTAJ.

Jak skorzystać

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Kredyt mieszkaniowy „EKO Kredyt” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,4705% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł; okres kredytowania 120 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,90% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (6,90%) i marży Banku w wysokości 2,00 p.p.); 119 miesięcznych rat malejących w wysokości po 416,00 zł oraz rata wyrównawcza w wysokości 496,00 zł; całkowity koszt kredytu 20 681,83 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 19 763,83 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 450,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 468,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 70 681,83 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.06.2023r.

 

 

Sprawdź także