Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

 

Charakterystyka

  • Kredyt nieodnawialny – podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach
  • Idealne rozwiązanie na sfinansowanie dowolnych potrzeb
  • Docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia (w przypadku nieruchomości zabudowanych)
  • Okres kredytowania – do 120 miesięcy

Korzyści

  • Szybki dostęp do dodatkowej gotówki na dowolny cel
  • Swobodny dostęp do środków – możliwość wypłaty kredytu gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek
  • Wygodny sposób spłaty – możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
  • Oprocentowanie wg stałej stopy procentowej
  • 0 zł za rozpatrzenie wniosku
  • Uproszczona procedura

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie stałe

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,8855% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 120 000,00 zł; okres kredytowania 96 miesięcy; oprocentowanie stałe kredytu 11,00% w skali roku; 96 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 250,00 zł; całkowity koszt kredytu 57 501,84 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 53 252,84 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 3,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 4 200,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 177 501,84 zł. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie stałe

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,7388% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 120 000,00 zł; okres kredytowania 96 miesięcy; oprocentowanie stałe kredytu 11,00% w skali roku; równa rata miesięczna 1 885,01 zł, łączna liczba rat 96; całkowity koszt kredytu 64 979,58 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 60 730,58 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 3,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 4 200,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 184 979,58 zł. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie zmienne

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,6061% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 120 000,00 zł; okres kredytowania 96 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 9,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p.); 96 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 250,00 zł; całkowity koszt kredytu 52 074,23 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 47 825,23 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 3,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 4 200,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 172 074,23 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie zmienne

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,4745% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 120 000,00 zł; okres kredytowania 96 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 9,87% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (5,87%) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p.); równa rata miesięczna 1 812,66 zł , łączna liczba rat 96; całkowity koszt kredytu 58 159,72 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 53 910,72 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 3,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 200,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 178 159,72 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 01.02.2024r.

 

 

 

 

 

Sprawdź także