Pożyczka hipoteczna

 

Charakterystyka

  • Pożyczka hipoteczna ma charakter nieodnawialny i podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach
  • Wydłużony okres spłaty – nawet do 20 lat
  • Maksymalna kwota uzależniona od wartości proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości (max. 80%)
  • Docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia (w przypadku nieruchomości zabudowanych)

Korzyści

  • Szybki dostęp do dodatkowej gotówki na dowolny cel
  • Swobodny dostęp do środków – możliwość wypłaty pożyczki gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek
  • Wygodny sposób spłaty – możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
  • Oprocentowanie wg stałej lub zmiennej stopy procentowej w zależności od długości okresu kredytowania
  • 0 zł za rozpatrzenie wniosku

Jak skorzystać?

Pożyczka dostępna jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie pożyczki wraz z
wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie zmienne

Pożyczka hipoteczna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,6616% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki 420 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne pożyczki 10,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 3,50 p.p.); 240 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 750,00 zł; całkowity koszt pożyczki 456 027,31 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 443 378,31 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca – 12 600,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia pożyczki – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 886 027,31 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie zmienne

Pożyczka hipoteczna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,5505% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki 420 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne pożyczki 10,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 3,50 p.p.); równa rata miesięczna 4 198,84 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt pożyczki 597 091,26 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 584 442,26 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 12 600,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia pożyczki 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 017 091,26 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie okresowo – stałe

Pożyczka hipoteczna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,2840% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki 420 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe pożyczki w okresie pierwszych 60 miesięcy 10,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 3,50 p.p.); 240 miesięcznych rat malejących w wysokości po 1 750,00 zł; całkowity koszt pożyczki 446 666,03 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 434 017,03 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 12 600,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia pożyczki 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 866 666,03 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie okresowo – stałe

Pożyczka hipoteczna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,2219% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki 420 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe pożyczki w okresie pierwszych 60 miesięcy 10,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 3,50 p.p.); równa rata miesięczna 4 053,09 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt pożyczki 587 062,78 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 574 413,78 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 12 600,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; koszt ubezpieczenia pożyczki 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 007 062,78 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

 

 

 

Sprawdź także