Kredyt mieszkaniowy „Moje4Kąty”

 

Charakterystyka

 • Kredyt celowy o charakterze nieodnawialnym – podlega spłacie na indywidualnie ustalonych zasadach
 • Idealne rozwiązanie na finansowanie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona od wartości przedsięwzięcia (standardowo max. 80%)
 • Okres kredytowania maksymalnie do 25 lat
 • Docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia (w przypadku nieruchomości zabudowanych)
 • Środki z kredytu, w szczególności mogą być przeznaczone na:
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym)
  • budowę domu jednorodzinnego
  • przedsięwzięcia remontowo-budowlane
  • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej z domkiem letniskowym

Korzyści

 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku
 • Swobodny dostęp do środków – możliwość wypłaty kredytu gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek zgodnie z harmonogramem inwestycji
 • Wygodny sposób spłaty – możliwość wyboru formy spłaty rat – spłaty w równych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowanie wg stałej, zmiennej lub stanowiącej połączenie obu rodzajów stopy procentowej
 • Brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu

Jak skorzystać?

Kredyt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie zmienne

Kredyt mieszkaniowy „Moje 4 kąty” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,1581% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 230 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 9,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 2,50 p.p.); 239 miesięcznych rat malejących w wysokości po 958,00 zł oraz rata wyrównawcza w wysokości 1 038,00 zł; całkowity koszt kredytu 222 881,47 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 219 826,47 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca – 2 070,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu – 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 452 881,47 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie zmienne

Kredyt mieszkaniowy „Moje 4 kąty” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,1200% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 230 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 9,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 2,50 p.p.); równa rata miesięczna 2 146,91 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt kredytu 288 196,63 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 285 141,63 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 070,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 518 196,63 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat malejących – oprocentowanie okresowo – stałe

Kredyt mieszkaniowy „Moje 4 kąty” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,1581% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 230 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 8,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 2,50 p.p.); 239 miesięcznych rat malejących w wysokości po 958,00 zł oraz rata wyrównawcza w wysokości 1 038,00 zł; Całkowity koszt kredytu 222 881,47 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 219 826,47 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 070,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; Całkowita kwota do zapłaty wynosi 452 881,47 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Przykład reprezentatywny dla rat annuitetowych – oprocentowanie okresowo – stałe

Kredyt mieszkaniowy „Moje 4 kąty” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,1183% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 230 000,00 zł; okres kredytowania 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 8,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,52% w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M (7,02%) i marży Banku w wysokości 2,50 p.p.); równa rata miesięczna 2 146,91 zł , łączna liczba rat 240; całkowity koszt kredytu 288 026,76 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 284 971,76 zł; prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu 0,90% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2 070,00 zł; opłata za sporządzenie i wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 30,00 zł; podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł; łączna kwota opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w całym okresie kredytowania (w pakiecie STANDARD) 936,00 zł; koszt ubezpieczenia kredytu 0,00 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 518 026,76 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na reprezentatywnym przykładzie na dzień 02.01.2023r.

Sprawdź także