Lokata Mobilna

 

Charakterystyka

 • Lokata promocyjna dla osób fizycznych
 • Termin lokaty:  2 miesiące i 4 miesiące
 • Oprocentowanie stałe ustalane decyzją Zarządu Banku w wysokości do 4,20% w stosunku rocznym
 • Odsetki dopisywane do rachunku, z którego założono lokatę w dniu upływu zadeklarowanego terminu
 • Kwota minimalna lokaty: 1.000 zł
 • Kwota maksymalna lokaty: bez ograniczeń
 • Liczba lokat do założenia w okresie promocji: bez ograniczeń
 • Lokata dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokata nieodnawialna
 • Możliwość złożenia w placówce Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Środki na Lokatę Mobilną przyjmowane są od Klientów w okresie obowiązywania promocji, tj. 01.05.2024r. do 31.05.2024r.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • 0 zł za użytkowanie aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokatę można założyć w każdym miejscu i czasie w trakcie trwania okresu promocji – wystarczy dostęp do Internetu oraz aktywna aplikacja mobilna Nasz Bank
 • Lokata dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank – nie jest dostępna w Placówkach Banku
 • Korzystne, konkurencyjne oprocentowanie środków
 • Stała stopa procentowa

Jak otworzyć lokatę?

Lokata Mobilna dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Po zalogowaniu do aplikacji wybierz zakładkę „Finanse” a następnie opcję „LOKATY” i „Otwórz lokatę”. Wskaż rachunek, z którego lokata ma zostać założona oraz wybierz Lokata Mobilna. Ostatnim krokiem jest wpisanie kwoty lokaty oraz zatwierdzenie dyspozycji zgodnie ze stosowaną metodą autoryzacji.

Oprocentowanie

 Lokata Mobilna oprocentowana jest stałą stopą procentową, ustalaną decyzją Zarządu Banku i wynosi:

 • okres 2 miesięcy – 3,70% w stosunku rocznym
 • okres 4 miesięcy – 4,20% w stosunku rocznym

Sprawdź także