Lokata Mobilna

 

Charakterystyka

 • Lokata promocyjna dla osób fizycznych
 • Termin lokaty: 4 miesiące
 • Oprocentowanie stałe ustalane decyzją Zarządu Banku w wysokości 4,20% w stosunku rocznym
 • Odsetki dopisywane do rachunku, z którego założono lokatę w dniu upływu zadeklarowanego terminu
 • Kwota minimalna lokaty: 1.000 zł
 • Kwota maksymalna lokaty: bez ograniczeń
 • Liczba lokat do założenia w okresie promocji: bez ograniczeń
 • Lokata dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokata nieodnawialna
 • Możliwość złożenia w placówce Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Środki na Lokatę Mobilną przyjmowane są od Klientów w okresie obowiązywania promocji, tj. 01.12.2023r. do 31.12.2023r.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • 0 zł za użytkowanie aplikacji mobilnej Nasz Bank
 • Lokatę można założyć w każdym miejscu i czasie w trakcie trwania okresu promocji – wystarczy dostęp do Internetu oraz aktywna aplikacja mobilna Nasz Bank
 • Lokata dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank – nie jest dostępna w Placówkach Banku
 • Korzystne, konkurencyjne oprocentowanie środków
 • Stała stopa procentowa

Jak otworzyć lokatę?

Lokata Mobilna dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

Po zalogowaniu do aplikacji wybierz zakładkę „Finanse” a następnie opcję „LOKATY” i „Otwórz lokatę”. Wskaż rachunek, z którego lokata ma zostać założona oraz wybierz Lokata Mobilna. Ostatnim krokiem jest wpisanie kwoty lokaty oraz zatwierdzenie dyspozycji zgodnie ze stosowaną metodą autoryzacji.

Oprocentowanie

4-miesięczna Lokata Mobilna oprocentowana jest stałą stopą procentową, ustalaną decyzją Zarządu Banku, która od dnia 01.11.2023r. wynosi 4,20% w stosunku rocznym.

Sprawdź także