Lokaty standardowe w PLN z oprocentowaniem stałym

 

Charakterystyka

  • Lokaty terminowe standardowe skierowane są do osób fizycznych
  • Dostępne terminy: 1, 3, 6 i 12 miesięcy
  • Odsetki dopisywane są w dniu upływu zadeklarowanego terminu
  • Kwota minimalna 1000 zł
  • Lokaty odnawialne
  • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • W przypadku wycofania środków przed upływem terminu umownego, Bank wypłaca odsetki według obowiązującej stopy procentowej dla zerwanych depozytów
  • Oprocentowanie lokat wnoszonych w wyższych kwotach może być negocjowane (dotyczy lokat zakładanych w Placówce)

Jak otworzyć lokatę?

Lokatę można otworzyć w Placówce Banku. Do założenia lokaty w Placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości.

Oprocentowanie

Oprocentowanie stałe dla lokat  zakładanych w Placówkach Banku:

Termin Oprocentowanie
1 miesiąc 0,40%
3 miesiące 0,60%
6 miesięcy 0,80%
12 miesięcy 1,10%

Sprawdź także