Lokata BANKOWA zakładana do 31.10.2021 r.

 

Charakterystyka

 • Lokata promocyjna dla osób fizycznych
 • Dostępne terminy lokaty: 6, 9 i 12 miesięcy
 • Oprocentowanie zmienne, zależne od stawek rynku bankowego, oparte  o stawkę WIBID 3M
 • Odsetki dopisywane są w dniu upływu zadeklarowanego terminu
 • Kwota minimalna 1.000 zł
 • Możliwość założenia przez Internet Banking oraz w Placówce
 • Lokata nieodnawialna
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • Możliwość pomnażania swojego kapitału
 • Kapitał wraz z naliczonymi odsetkami, po upływie okresu umownego, przekazywany jest na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek Unikonto Oszczędnościowe

Jak otworzyć lokatę?

Lokatę BANKOWĄ można założyć na dwa dogodne sposoby: w Placówce Banku oraz przez Internet Banking. Do założenia Lokaty w Placówce niezbędny jest ważny dokument tożsamości. Otwierając Lokatę poprzez Internet Banking sam dokonujesz wszelkich czynności (wraz ze wskazaniem konta przeksięgowania odsetek i kapitału po zakończeniu terminu Lokaty).

Lokata zakładana do 31.10.2021 r.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty BANKOWEJ zakładanej od dnia 01.10.2021r.  w miesiącu listopadzie 2021 r. wynosi:

 • dla lokat 6 miesięcznych – 0,57%
 • dla lokat 9 miesięcznych – 0,62%
 • dla lokat 12 miesięcznych – 0,68%  
 • Oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBID 3M*:
  • dla lokat 6 miesięcznych: WIBID3M* +stała marża 0,16 p.p.
  • dla lokat 9 miesięcznych: WIBID3M* +stała marża 0,21 p.p.
  • dla lokat 12 miesięcznych: WIBID3M* + stała marża 0,27 p.p.
 • Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana oprocentowania następuje z początkiem miesiąca kalendarzowego, po ogłoszeniu wskaźnika WIBID 3M*

* WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – wyrażona w stosunku rocznym stopa procentowa, jaką banki na międzybankowym rynku pieniężnym są skłonne zapłacić za środki przyjęte w depozyt na okres 3 miesięcy od innych banków; publikowana w systemie Reuters o godzinie 11:00

 

Sprawdź także