AGRO Kredyt Płynnościowy

 

Charakterystyka

AGRO Kredyt Płynnościowy to dodatkowe środki na bieżące wydatki, w tym:
● bieżące finansowanie działalności rolniczej (w tym m.in. zakup nawozów, pasz, stada obrotowego)
● poprawę płynności finansowej
● finansowanie bieżących zobowiązań

Kredyty obrotowe „AGRO KREDYTY PŁYNNOŚCIOWE” udzielane będą w zależności od dostępności gwarancji BGK PLG – FGR

Korzyści

  • kredyt – nawet do 300 tys. zł z okresem spłaty do 48 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja przygotowawcza
  • Głównym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest bezpłatna gwarancja BGK w ramach programu FGR
  • Kredytobiorca może otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu udzieloną przez BGK wynoszącą nie więcej niż 5,00% rocznie od kwoty kredytu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.

Sprawdź także