Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

 

Charakterystyka

Kredyt przeznaczony jest na zakup użytków rolnych przez młodego rolnika, który w momencie składania wniosku o kredyt nie ukończył 40 lat w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego. Kwota pomocy w formie częściowej spłaty kapitału wynosi max. 60 % kwoty udzielonego kredytu i wypłacana jest w dwóch ratach:

  • Pierwsza rata w wys. 80% kwoty pomocy
  • Druga rata w wys. 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu.

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Sprawdź także