Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR

 

Charakterystyka

Kredyt z linii PR przeznaczony jest m.in. na:

  • Budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych
  • Zakup lub zakup i instalację maszyn i urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży produktów
  • Zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu
  • Zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Sprawdź także