Kredyt na zakup użytków rolnych – symbol Z

 

Charakterystyka

Kredyt przeznaczony jest na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego. Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Sprawdź także