Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02

 

Charakterystyka

Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych do przywrócenia produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzone Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR

Sprawdź także