Lokaty standardowe w PLN z oprocentowaniem zmiennym

 

Charakterystyka

  • Lokaty dedykowane dla osób fizycznych, zakładane wyłącznie w Placówce Banku
  • Dostępne terminy: 6, 12, 24 i 36 miesięcy
  • Kwota minimalna 1000 zł;
  • Lokaty odnawialne
  • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • W przypadku wycofania środków przed upływem terminu umownego, Bank wypłaca odsetki według obowiązującej stopy procentowej dla zerwanych depozytów
  • Oprocentowanie lokat wnoszonych w wyższych kwotach może być negocjowane

Jak otworzyć lokatę?

Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport).

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne :

Termin Oprocentowanie
6 miesięcy 0,80%
12 miesięcy 1,10%
24 miesiące 1,40%
36 miesięcy 1,75%

Sprawdź także