E-Gwarancje

 

Charakterystyka

E-Gwarancja to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej w formacie pliku .pdf (zamiast formy papierowej) z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dostarczanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową – KIR) dwóch pełnomocników Banku.

Pod względem prawnym e-Gwarancja podpisana przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego ma skutek prawny równoważny gwarancji bankowej wystawionej w formie papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem.

E-Gwarancje wystawiane przez Bank Spółdzielczy w Białymstoku opatrzone są zawsze dwoma kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób upoważnionych.

Lista osób upoważnionych do podpisywania e-Gwarancji:

 • Anastazja Truszkowska
 • Michał Wróbel
 • Dorota Kropiewnicka
 • Katarzyna Halicka
 • Urszula Pułtorak

Formę e-Gwarancji mogą przyjąć wszystkie rodzaje gwarancji bankowych znajdujących się w ofercie Banku.

Korzyści

 • e-Gwarancja może być doręczona na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy (celem przekazania Beneficjentowi) i/lub bezpośrednio do Beneficjenta;
 • szybsze doręczenie gwarancji (ma to duże znaczenie w przypadku, gdy czas doręczenia gwarancji Beneficjentowi jest kluczowy i/lub gdy odległość jest znacząca);
 • niższe koszty związane z transakcją (Zleceniodawca unika kosztów dostarczenia dokumentu osobiście lub za pośrednictwem kuriera / Poczty Polskiej);
 • bezpieczeństwo – e-Gwarancja jest podpisana przez dwóch pełnomocników Banku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez zaufaną instytucję (KIR), który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu;
 • bezpieczeństwo – podpis elektroniczny zapewnia autentyczność i wyklucza możliwość dokonania zmian w dokumencie;
 • brak konieczności archiwizowania papierowego dokumentu;
 • kilka prostych możliwości weryfikacji poprawności i autentyczności podpisów elektronicznych;
 • brak dodatkowych opłat i prowizji związanych z elektroniczną formą wystawienia gwarancji bankowej.

Weryfikacja poprawności i autentyczności podpisów elektronicznych jest możliwa:

Jak skorzystać

Przed złożeniem wniosku o udzielenie e-Gwarancji Zleceniodawca musi:

 • potwierdzić z Beneficjentem, że taka forma udzielenia gwarancji i jej doręczenia jest dla niego akceptowalna;
 • uzyskać od Beneficjenta adresy e-mailowe osób lub adres tzw. zbiorczej skrzynki e-mail, na które będą doręczane e-Gwarancje;
 • potwierdzić z Beneficjentem, że posiada on wymagane do weryfikacji wiarygodności dokumentu e-Gwarancji oprogramowanie (np. Adobe Reader wersja 7 lub wyższa, aplikacja Szafir) oraz dostęp do Internetu.

We wniosku o udzielenie gwarancji należy wskazać sposób dystrybucji dokumentu (e-Gwarancja) oraz docelowego odbiorcę dokumentu (adres e-mail Beneficjenta i/lub Zleceniodawcy).

E-Gwarancje bankowe dostępne są we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie gwarancji wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także