„Wiele za niewiele”

 

Charakterystyka

 • Rachunek bieżący dedykowany nowym Klientom prowadzącym działalność rolniczą, którzy nie posiadali w Banku rachunku rozliczeniowego w złotych,
 • W ramach jednej opłaty (10 zł miesięcznie) Klient prowadzący działalność rolniczą otrzymuje: rachunek bieżący, kartę zbliżeniową Mastercard, dostęp do aplikacji mobilnej Portfel SGB oraz voucher AXA dotyczący pomocy w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,
 • Zarządzanie finansami w dowolnym miejscu i czasie poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking),
 • Realizacja stałych zleceń i poleceń zapłaty,
 • SMS-owa i telefoniczna informacja o wysokości salda i obrotach na rachunku
 • Możliwość realizacji przelewów w mechanizmie Split Payment (więcej informacji o Mechanizmie Podzielonej Płatności Split Payment)

Korzyści

 • Jedna opłata miesięczna za: prowadzenie rachunku, zbliżeniową, debetową kartę płatniczą Mastercard, aplikację mobilną Portfel SGB, voucher AXA dotyczący pomocy w razie awarii ogumienia, braku paliwa lub wypadku,
 • Możliwość skorzystania z karty paliwowej FLOTEX (za dodatkowe 1 zł miesięcznie) oraz terminala płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Banku oraz sieci SGB i BPS (ponad 4000 bankomatów w całej Polsce),
 • Wypłata gotówki w punktach handlowo – usługowych za pomocą usługi cash back,
 • 0 zł za przelewy wewnątrz Banku,
 • Dostęp do usługi doładowania telefonu na kartę,
 • Szybkie płatności Express Elixir i SORBNET,
 • Opcja limitu kredytowego w rachunku,
 • Możliwość założenia rachunku pomocniczego.

Jak otworzyć konto?

Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w Banku wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku oraz dokumentów: nakazu płatniczego za bieżący rok podatkowy wystawionego przez gminę oraz zaświadczenia o nadaniu NIP (dotyczy rolników zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług i/lub wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej) lub wskazaniu numeru PESEL (dotyczy rolników ryczałtowych). Następnie zostaje podpisana umowa o prowadzenie rachunku, a Klient składa podpis na karcie wzorów podpisów.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także